2% z dane

Ako nám môžete pomôcť

Patríme medzi organizácie, ktoré nezarábajú, ale pomáhajú. Všetko, čo robíme, robíme pre deti, a robíme to bezplatne a nezištne. Všetky naše aktivity financujeme z dobrovoľných príspevkov 2 % z dane fyzických či právnických osôb, zo sponzorských darov, grantov a členských príspevkov, a preto radi príjmeme akúkoľvek formu pomoci. Financovanie projektov je detailne vyúčtované a zverejnené. Darca môže rozhodnúť na čo chce, aby boli peniaze použité. Darcov radi uverejníme na našej webovej stránke, vo výročných správach a v publikáciách, môžeme ich logo umiestniť pri rôznych akciách, na ktoré prispeli a tiež ich spomenúť pri kontakte s médiami.

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCOV

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie
 5. Vaše údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať(podľa POTVRDENIA)
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením,doručte do 30.4..2024 na daňový úrad
 8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Právnicke osoby, alebo osoby, ktoré si podávajú Daňové priznanie sami, vypíšu do neho naše údaje:

Právna forma : Občianske združenie

Obchodné meno/ Názov : Plamienok nádeje

Adresa : B.Bartóka č.9, 979 01 Rimavská Sobota

IČO : 37959336

Ak nám nemôžete pomôcť finančne, môžete nám pomôcť tak, že dáte o nás vedieť vašim priateľom. V mene detí a ich rodín ďakujeme.

Vyhlásenie a Potvrdenie pre rok 2024

 subor na stiahnutie