Príspevky na ortopedické pomôcky

Počas celého trvania OZ Plamienok nádeje sa snažíme zmenšiť finančné zaťaženie rodičov ZŤP detí tým, že si financujeme doplatky na zdravotné pomôcky, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú, alebo úplne financujeme pomôcky, a ich opravy, ktoré deti potrebujú, no nemajú na ne z “nejakých” dôvodov nárok. Ide najmä o ortopedické topánky, rôzne ortézy, chodítka, barly, invalidné vozíky a doplnky na ne, rehabilitačné pomôcky a zariadenia s tým súvisiace. Ide aj o zariadenia prekonávajúce bariéry, napr. schodolezy, rampy a iné, ktoré sú pre nás nevyhnutné v bežnom každodennom živote.