Samko Valek

Samko je žiakom 4. triedy na ZŠ v Šali, má 10 rokov. Diagnóza je Perthesova choroba – nekróza hlavice stehennej kosti. Je veľmi šikovný, učí sa na samé jednotky. Jeho obľúbeným predmetom je matematika a informatika. Je úspešným riešiteľom matematickej olympiády a matematického klokanka. Zúčastňuje sa aj recitačných súťaží a chodí na krúžok varenia.