Sofia Albertová

Sofia Albertová sa narodila v júni 2000 a pochádza z Rimavskej Soboty. Má 16 rokov a momentálne je študenkou 1. ročníka Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote. Je šikovná a veľmi ctižiadostivá. Narodila sa však predčasne, v 29. týždni tehotenstva a má detskú mozgovú obrnu. Je telesne postihnutá, chodí s pomocou chodítka, niekedy je na vozíku. Je v období, keď rastie, vyvíja sa a práve teraz sú pravidelná rehabilitácia a iné liečebné procedúry pre ňu tak podstatné. .

Sofia Albertová je veselá a priateľská, veľmi rada spoznáva nových ľudí. Má však obmedzené možnosti socializácie, preto sa vždy teší, keď sa môže zúčastniť nejakej sociálnej rehabilitácie. Je mnoho možností, ktoré by dopomohli k zlepšeniu jej telesného handicapu, všetko je však pre nás finančne náročné. Tento rok by sme finančnú čiastku, ktorú by sme získali použili na:

  • intenzívny rehabilitačný pobyt metódou TheraSuit v centre Svetielko (1000 eur)
  • pravidelná rehabilitácia v centre Fyziomas v meste bydliska (58 eur mesačne)
  • pravidelné masáže (50 eur mesačne)
  • kompenzačné pomôcky, ortopedická obuv