Sociálno rekondičné pobyty

Spájajú príjemné s užitočným. Umožňujú ZŤP ľuďom zažiť príjemné chvíle so svojimi najbližšími, kamarátmi alebo ľuďmi s podobným handicapom a popritom urobiť niečo aj pre svoj zdravotný stav. Rekondície sú postupy na znovuzískanie či obnovu telesného a duševného stavu / nie zdravia /, na zlepšenie funkčnej schopnosti organizmu, ktorý bol ochorením zmenený. Sú zamerané na zlepšenie fungovania pacienta v spoločnosti, jeho rodine, prípadne v zamestnaní . Rekondície sú organizované občianskym združením, ktoré stanoví cieľovú skupinu členov s približne rovnakým postihnutím. V dennom režime je zvyčajne vyhradený čas na rehabilitáciu, plávanie, cvičenie vo vode. Počas rekondície sa konajú spoločenské posedenia a spoločný program skupiny, ktoré upevňujú súdržnosť skupiny, nadväzujú sa na nich nové priateľstvá, vymieňajú sa skúsenosti. Rekondičné pobyty nášho OZ umožňujú našim členom zažiť pobyt pri mori, ktorý by si sami nikdy dovoliť nemohli. Keďže sa ich môžu zúčastniť viacerí členovia rodiny, môžu si vzájomne pomôcť a prekonať bariéry, ktoré sa na pobyte vyskytnú, pretože skoro nikde to nie je ideálne. Či už sa to týka ubytovacích priestorov v zahraničí alebo dostupnosť k moru. Zažili sme už niekoľko takýchto pobytov a vždy nám priniesli nové skúsenosti, čo všetko je možné absolvovať, hoci predtým sa nám to zdalo nemožné. Je veľmi dôležitý výber destinácie, aby pobyt bol oddychom a nie utrpením, pre všetkých zúčastnených a musí sa prihliadať aj na individuálne postihnutie a potreby zúčastnených. Zatial sa nám to vždy podarilo a vždy sme odchádzali z týchto pobytov plní pozitívnej energie, dobrých pocitov a nezabudnuteľných zážitkov.