2 %

Ďakujeme za vašu podporu

Ďakujeme za vašu podporu 🙏❤️🙏❤️
Ak nám chcete venovať 2 % z dane,
aktuálne tlačivá 👇👇
https://www.dropbox.com/scl/fi/odzv2gujotza8sqpkpanj/tla-ivo.pdf?rlkey=w8glsh5t9af8ra09yf1lucikw&dl=0
Môžete nás však podporiť počas celého roka aj jednorázovými alebo pravidelnými finančnými príspevkami , ktoré použijeme v súlade so stanovami nášho OZ.